KPI för juli 2019 var 335,80

Publicerat 5 september, 2019

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,7 procent i juli, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.

Läs mer