Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

Publicerat 20 maj, 2019
Nu är den här, nya upplagan av SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter – Kvalitetssäkrad Löneprocess. Lönebranschens egen standard har uppdaterats till version 2.0 för att omfatta de stora förändringar som sker på löneområdet. En tydlig standard skapar tydliga riktlinjer, vilket främjar utvecklingen inom lön i Sverige. 

SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter – Kvalitetssäkrad Löneprocess, innehåller riktlinjer för att arbeta kvalitetssäkrat inom löneområdet. SALK är framtagen av branschorganisationen Srf konsulterna tillsammans med branschen för branschen. Utifrån löneyrkesrollen ger standarden ramverk och regelverk med tillämpningsanvisningar kring hantering av löneprocessen.


Zennie Sjölund och Roland Sigbladh

– Inom löneområdet är det mycket viktigt att kunna hantera ett komplext regelverk parallellt med de ständiga förändringar som sker och samtidigt säkerställa korrekt hantering i löneprocessen, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Riktlinjerna i SALK tydliggör hur lönekonsulten ska förhålla sig till sitt yrkesutövande, från målsättningar och ansvar till utförande, rapportering och avslut. SALK grundar sig på ett antal principer och regelverk för Auktoriserade Lönekonsulter, som också är användbara för alla som hanterar delar av eller hela löneprocessen.

– I SALK 2.0 har vi tagit med alla de större förändringar som skett och som sker på löneområdet idag, som exempelvis AGI, GDPR och utifrån den pågående teknikutvecklingen, säger Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna.

Mer information om SALK 2.0 >>

 
15
jan
15 jan

Inkomstdeklaration – e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender