Korttidsarbete och löneökningar

Publicerat 18 februari, 2021

Tillväxtverket gör bedömningen att det under det förlängda stödet för korttidsarbete är möjligt att genomföra avtalade löneökningar, även för företag utan kollektivavtal.

Läs mer