Några fastighetsrättsliga frågor

Publicerat 26 mars, 2020

Regeringen föreslår i en proposition ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning.

Läs mer