Nytt ramverk för hållbart, cirkulärt byggande

Publicerat 28 oktober, 2020

EU kommissionen har lanserat ett nytt gemensamt ramverk för alla aktörer i byggbranschen, Level(s). Ramverket används att bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Läs mer