Oförändrad inflationstakt

Publicerat 12 november, 2020

Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF)  var 0,3 procent i oktober 2020 vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med september.
Läs mer