Ökat antal sjukdagar

Publicerat 9 mars, 2021

SCB rapporterar att antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,38 dagar per anställd.

Läs mer