Ökning av sjuktal

Publicerat 9 september, 2020

Den pågående pandemin av Covid-19 har medfört en stor en ökning av antalet sjukdagar per anställd.  Under andra kvartalet 2020 var antalet sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden 2,11 dagar .

Läs mer