Personuppgifter till tredje land

Publicerat 11 november, 2020

EDPB har publicerat mer rekommendationer vad gäller överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av Schrems II-domen.

Läs mer