Regeringen förordnar redovisningsexperten Claes Eriksson till BFN

Publicerat 23 december, 2019
Regeringen har nu beslutat vilka personer som förordnas till ledamöter i Bokföringsnämnden, BFN, under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Claes Eriksson som är redovisningsexpert hos Srf konsulterna, är en av de utvalda. Något vi i förbundet är mycket stolta över. Med anledning av detta ställde vi några frågor till Claes.

Vilken blir din roll och uppdrag i BFN?
Jag är förordnad att vara ledamot i Bokföringsnämnden, BFN. Det innebär att jag är en av ledamöterna i den styrelse som ansvarar för att BFN utför de uppdrag nämnden ålagts i lag och regleringsbrev. Häri ligger bland annat ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.

Hur kan din representation vara till nytta för medlemmarna och branschen?
BFN skriver bland annat allmänna råd som ett led i att ta ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. Här blir min roll i BFN att komma med input med vinklingen hur reglerna kommer att påverka våra medlemmar. Finns valmöjligheter då regler ska skrivas, eller prioriteringsbeslut ska fattas mellan olika projekt, kan jag vara med och påverka på så sätt att det BFN tar fram i så stor utsträckning som möjligt gagnar våra medlemmar och branschen.

Samtliga förordnade ledamöter är:

Justitierådet Sten Andersson (ordförande)

Redovisningsspecialisten Sofia Bildstein-Hagberg (vice ordförande)

Universitetslektorn Marita Blomkvist

Skatteexperten Mary-Anne Carlsson

Redovisningsexperten Claes Eriksson

Utvecklingsstrategen Lars Hansson

Kanslirådet Bo Lindén

Avdelningschefen Heléne Lindqvist

Strategiske Ekorevisorn Henrik Lundin

Näringspolitiske experten Martin Mörman

Redovisningsspecialisten Christian Stralström

 
20
jan
20 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender