Risktagandet minskar

Publicerat 24 november, 2020

Riksbankens finansmarknadsenkät visar på ett minskat risktagande bland svenska och utländska aktörer aktiva på den svenska ränte- och/eller valutamarknaden.

Läs mer