Sänkt kostnad för Fora

Publicerat 18 februari, 2021

Svenskt Näringsliv och LO har tagit beslut om en sänkning av priset för Avtalspension SAF-LO från den 1 januari 2021 som genomförs retroaktivt under våren.

Läs mer