SCB om inkomstutveckling

Publicerat 27 januari, 2021

SCB presenterar statistik om hushållens ekonomiska standard som ökade med 0,7% under 2019. Den är lägre i jämförelse med tidigare år 2016–2019  då den var drygt 3%. 2012–2015 låg ökningen på drygt 11%.

Läs mer