Srf konsulterna i Bolagsverkets insynsråd

Publicerat 21 maj, 2019
Bolagsverket har ett rådgivande organ – insynsrådet – vars syfte är att stötta myndighetens chef och som utses av regeringen. Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh har blivit invald i insynsrådet.

Bolagsverket är ett så kallat enrådighetsverk, vilket betyder att myndigheten leds av en chef (Generaldirektör Annika Stenberg) som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av generaldirektören finns då ett rådgivande organ som i princip fyller samma funktion som en styrelse, dock med begränsat ansvar.

Insynsrådets uppgift är att delge myndigheten, samt vid behov även berört departement eller regeringen, synpunkter på hur myndigheten drivs med hänsyn till de mål som satts upp för verksamheten. Man ska också bistå generaldirektören med kompetens så att myndigheten styrs så effektivt som möjligt.

– Vi har redan idag en bra samverkan med Bolagsverket och jag hoppas kunna utveckla denna samverkan ytterligare i och med platsen i insynsrådet, säger Roland Sigbladh.

Övriga medlemmar i insynsrådet är:

  • Fredrik Rosengren, Skatteverket
  • Katarina Tidén, Ekobrottsmyndigheten
  • Joakim Sundén, Joakim Sundén Consulting AB
  • Anne Bryne, Ekonomistyrningsverket
  • Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden
 
20
sep
20 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender