Stärkt regionalt stöd vid varsel

Publicerat 20 november, 2020

Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och omställning i näringslivet.

Läs mer