Stora brister enligt Arbetsmiljöverket

Publicerat 28 oktober, 2020

I Arbetsmiljöverkets 1390 inspektionsinsatser på arbetsplatser med 5 till 19 anställda uppvisar fler än hälften brister i sin hantering av risker för belastningsskador.

Läs mer