Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst

Publicerat 19 december, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen slår i en ny dom fast att ett styrelsearvode som har betalats till en styrelseledamots bolag ska beskattas hos ledamoten personligen som inkomst av tjänst.

Läs mer