Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

Publicerat 30 juni, 2020

En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen.

Läs mer