Traktamente vid inrikes resa 2018

Publicerat 30 november, 2017

Skatteverkets meddelande med information om de regler som gäller vid avdrag för ökade levnadskostnader från och med beskattningsåret 2018 har publicerats.

Läs mer