Uppföljning av stödåtgärder

Publicerat 30 juni, 2020

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Läs mer