Utvidgat rutavdrag med höjt tak

Publicerat 23 september, 2020

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor, förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Förslaget innehåller även att återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart samt att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Läs mer

 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 och tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender