Svar: 2019-04-24
Remisslänk: Remiss 2019-01-25
Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

(SOU 2018:91)

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
23
apr
23 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender