Sök ny kurs

Årsredovisning K3 – Redovisning 5+

Lär dig den praktiska tillämpningen vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för mindre företag. Du får en genomgång av de viktigaste reglerna och du får också en fördjupad kunskap om vilken information som är obligatorisk enligt K3.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Årsredovisning K3 – Redovisning 5+

I kursen, Årsredovisning K3 – redovisning 5+, tränar vi på att utifrån ett antal verkliga händelser bedöma vilken information som är obligatorisk i en årsredovisning upprättad enligt K3-reglerna.

Kursinnehåll

Utifrån innehållet i årsredovisningen går vi igenom följande ämnesområden:

  • Förvaltningsberättelsen, utformning och innehåll
  • Resultaträkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Balansräkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Utformning och innehåll i tilläggsupplysningarna
  • Vad är obligatorisk information i en ”K3 årsredovisning”

Årsredovisning enligt K3-reglerna – för mindre företag

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dig som gått kursen Bokslut K3 fördjupning – Redovisning 4+ eller som har motsvarande kunskap. För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar. Du bör dessutom ha goda förkunskaper om Bokföringsnämndens normering i bokslutsfrågor ur ett K3-perspektiv. Kursen bygger på praktisk tillämpning vid upprättandet av en årsredovisning för mindre företag och utgår från BFNAR 2012:1, de så kallade K3-reglerna, såsom de tillämpas för mindre aktiebolag. K3 normering ska tillämpas i sin helhet och i vissa fall ställer detta regelverk krav på mer information i en årsredovisning än Årsredovisningslagen. Vi kommer därför att fördjupa oss i vilken information som är obligatorisk i en K3 årsredovisning. Detta för att öka förståelsen för vilken information, som utan undantag måste finnas med, och vilka typer av uppgifter som med fördel kan lämnas som frivilliga tilläggsupplysningar.

Praktiska exempel

Under kursen K3 Redovisning tar vi fram exempel och förslag till formuleringar i tilläggsupplysningarna till årsredovisningen. Vi diskuterar även årsredovisningens utformning i övrigt, vad förvaltningsberättelsen ska innehålla och vilka allmänna redovisningsprinciper som vi måste ta hänsyn till. Under kursen kommer vi att arbeta med exempel som lär oss att undvika de fällor och fel som finns vid upprättandet av en årsredovisning.

Kursmål

Efter kursen ska du självständigt kunna upprätta en årsredovisning enligt K3-reglerna. Du ska även känna till vilka tilläggsupplysningar som är obligatoriska enligt lag och norm, samt vilka som är frivilliga, men som kan ge årsredovisningen ett mervärde.

Lämpliga förkunskaper

Du har upprättat ett K3 bokslut eller gått kursen Bokslut K3 fördjupning – Redovisning 4+ eller har god kännedom om värderingsreglerna i K3. Denna kurs förutsätter goda kunskaper inom bokslutsarbete och upprättande av årsredovisningar. Den vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller som ekonomiansvarig på ett företags ekonomiavdelning.

Ingår

Digital kursursdokumentation ingår, även Srf Redovisning i digital form. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.