Svar: 2022-01-24
Remisslänk: Remiss 2021-10-13
Näringsdepartementet
Avdelningen för näringsliv, Enheten för marknad och konkursen

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Diarienummer: N2021/02580

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser