Sök ny kurs

Bokslut K3 fördjupning – Redovisning 4+

I kursen Bokslut K3 fördjupning får du lära dig hur du upprättar ett bokslut enligt K3. Det finns oftare än man tror skäl för det mindre företaget att välja K3. Du får både teoretiska kunskaper samt de praktiska redovisningsmässiga lösningarna för det enskilda företaget jämfört med koncernen.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Bokslut K3 fördjupning – Redovisning 4+

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

I kursen Bokslut K3 fördjupning får du lära dig hur du upprättar ett bokslut enligt K3. Du får både teoretiska kunskaper samt de praktiska redovisningsmässiga lösningarna för det enskilda företaget jämfört med koncernen. För ett större företag är det obligatoriskt att upprätta bokslut och årsredovisning enligt K3. Ett mindre företag får välja K3 eller K2.

Kursinnehåll

Klassificering, värdering och redovisningsfrågor rörande:

  • Immateriella tillgångar, inklusive egenutvecklade
  • Materiella anläggningstillgångar, komponentredovisning
  • Leasing
  • Egentillverkat varulager
  • Pågående arbeten för annans räkning
  • Säkringsredovisning
  • Uppskjuten skatt
  • Instegsproblematik

Utifrån det mindre företagets behov att kommunicera på transparent sätt med omvärlden via sin finansiella rapport, kan det oftare än man tror, finnas skäl för det mindre företaget att välja K3. Kursen Bokslut K3 fördjupning tar upp just det. Under dagen kommer vi att fokusera på de vanligaste förekommande balansposterna och transaktionscyklerna. Eftersom ett mindre företag som tillämpat K2 och byter till K3 måste tillämpa övergångsreglerna, kommer även dessa att beröras. Vi går igenom de vanligaste förekommande balansposterna ur ett teoretiskt perspektiv och diskuterar men visar även de praktiska redovisningsmässiga lösningarna.

Kursmål

Att kunna upprätta ett K3-bokslut det första året.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs förutsätter goda kunskaper inom bokslutsarbete och upprättande av årsredovisningar. Den vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller som ekonomiansvarig på ett företags ekonomiavdelning

Ingår

Digital kursdokumentation, även Srf Redovisning i digital form. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.