Kalendarium

 

Debiterad preliminärskatt

Den debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. 

Läs mer
 

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska: – moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad  – arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på

Läs mer
 

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. 

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska: – momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och  – momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den: – 31 januari 2022  – 28 februari 2022 

Läs mer
 

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:  – 31 maj 2022  – 30 juni 2022  

Läs mer