Lönekurser

Jobbar du med lönehantering är det viktigt att hålla dig uppdaterad på förändringar i lagar och regelverk med en bra lönekurs. Det krävs specialistkunskaper för att lönerna ska bli rätt och det finns goda möjligheter att utvecklas inom löneområdets många kunskapsområden. Lönekurser inom allt från grundläggande lönehantering, personalförmåner, sjuklön och semesterlön till löneväxling och skrivcoaching för lönekonsulter.

Personalförmåner

Kursen Personalförmåner ger en inblick i de komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner. Kursen behandlar alla förmånsområden, men sätter fokus på de skatterättsliga principer som gäller på förmånsområdet samt på de vanligen förekommande ...

Läs mer

Lönehantering 3

Lönehantering 3 är en kurs för dig som jobbat ett antal år som löneadministratör och som redan har goda kunskaper i yrket. Vi fokuserar speciellt på fördjupning inom sjuklöneberäkningen, föräldraledighet och semesterlagstiftningen.

Läs mer

Lönehantering 2

Gå vidare i din utveckling som lönekonsult och fördjupa dina kunskaper i lönehantering. Kursen stärker och ger dig kunskaper främst inom sjuklöne- och semesterregelverken samt metoder för beräkning av dessa. 

Läs mer

Lönehantering 1

Lönehantering 1 är en grundläggande kurs som ger dig goda kunskaper i löneberäkning och löneadministration. Efter kursen ska du självständigt kunna hantera lön, rapportering samt ta fram underlag till affärsredovisning och skattedeklarationer.

 

Läs mer

Lön – Skatter och avgifter

Kursen "Lön - Skatter och avgifter" ger ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande preliminära skatteavdrag och sociala avgifter. 

Läs mer

Ekonomi för lönekonsulter

För den framtida lönekonsulten är det en nödvändighet att behärska grunderna i ekonomi eftersom den moderna löneprocessen förutsätter förståelse för samverkan mellan ekonomi och lön.

Läs mer

Systemförvaltning lön

Lön är en ständig process. Den här kursen ger dig goda kunskaper om hur du som systemansvarig inom lön kan utvecklas i din yrkesroll och arbeta proaktivt med systemleverantörerna. 

Läs mer

Skrivcoachning för lönekonsulter

Det finns därmed många anledningar för dig som lönekonsult att informera skriftligt om det som sker inom löneområdet. Den här skrivarkursen ger dig grunderna i vad du behöver tänka på när du skriver för att nå fram med ditt budskap.

Läs mer

Representation och löneväxling

Representationsreglerna har ändrats 2017. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. Få en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten under denna effektiva kurs.

Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar ...

Läs mer

Auktorisationsdag Lön

Välkommen till finaldagen för din auktorisation! Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult - rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa ...

Läs mer