Lönekurser

Jobbar du med lönehantering är det viktigt att hålla dig uppdaterad på förändringar i lagar och regelverk med en bra lönekurs. Det krävs specialistkunskaper för att lönerna ska bli rätt och det finns goda möjligheter att utvecklas inom löneområdets många kunskapsområden. Lönekurser inom allt från grundläggande lönehantering, personalförmåner, sjuklön och semesterlön till löneväxling och skrivcoaching för lönekonsulter.

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Rekommenderad studieväg för dig som jobbar med lön - se vår kursplan
Inget resultat.
Kollektivavtal
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 14 tim

Lön

Lön: 3 tim
I Sverige finns flera hundra varianter av kollektivavtal, vilket innebär många detaljer att hålla reda på. Under den här kursen går vi igenom de vanligaste avtalen.
Lönehantering 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 14 tim
En kurs för dig som är ny på lön och vill lära dig grunderna inom lönehantering. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i såväl löneberäkning som löneadministration. 
Lönehantering 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 14 tim
Gå vidare i din utveckling som lönekonsult och fördjupa dina kunskaper i lönehantering. Kursen stärker och ger dig kunskaper främst inom sjuklöne- och semesterregelverken samt metoder för beräkning av dessa. 
Semesterhantering och semesterlagen
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 6 tim
Under kursen semesterhantering och semesterlagen går vi igenom semesterlagens olika begrepp och beräknar semesterlöneskuld enligt lag och avtal. Vi tittar även på nödvändiga och praktiska rutiner inför ett semesterårsavslut. 
Arbetsrätt
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 12 tim

Lön

Lön: 12 tim
Utbildningen i arbetsrätt är anpassad för dig som är lönekonsult. Den ger dig kunskap och trygghet i ditt arbete och hjälper dig att undvika fel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Du får en gedigen genomgång där teori varvas med inslag av praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.
Ekonomi för lönekonsulter
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 6 tim

Lön

Lön: 5 tim
För den framtida lönekonsulten är det en nödvändighet att behärska grunderna i ekonomi eftersom den moderna löneprocessen förutsätter förståelse för samverkan mellan ekonomi och lön.
Lön – Skatter och avgifter
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 7 tim

Lön

Lön: 5 tim
Kursen ”Lön – skatter och avgifter” ger ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande preliminära skatteavdrag och sociala avgifter. 
Lönehantering 3
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 14 tim

Lön

Lön: 11 tim
Lönehantering 3 är en kurs för dig som jobbat ett antal år som löneadministratör och som redan har goda kunskaper i yrket. Vi fokuserar speciellt på fördjupning inom sjuklöneberäkningen, föräldraledighet och semesterlagstiftningen.
Personalförmåner
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 7 tim

Lön

Lön: 5 tim
Kursen Personalförmåner ger en inblick i de komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner. Kursen behandlar alla förmånsområden, men sätter fokus på de skatterättsliga principer som gäller på förmånsområdet samt på de vanligen förekommande förmånerna.
Representation och löneväxling
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Skatt: 4 tim Övrigt: 3 tim

Lön

Lön: 6 tim
Representationsreglerna har ändrats 2017. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. Få en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten under denna effektiva kurs. Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivare och anställda samt hur förmånerna påverkar löneuträkningen.
Resor och traktamenten
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Skatt: 4 tim Övrigt: 3 tim

Lön

Lön: 6 tim
Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är komplicerade och det finns många fallgropar. Begrepp som t ex tjänsteställe är centralt men exakt hur definieras det? Resan kanske inte är en tjänsteresa utan en arbetsresa? Och vilka ersättningar är skattefria respektive skattepliktiga…och hur ska de beräknas? Oklarheter och felhantering kan få stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som anställda. Fördjupa dina kunskaper och lär dig regelverket i den här påbyggnadsutbildningen.
Engelska för lönekonsulter 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 6 tim

Lön

Lön: 6 tim
Arbetar du med löner och behöver kommunicera på engelska i din yrkesroll? Har du behov av att lära dig engelska fraser och begrepp inom löneområdet? Då är du varmt välkommen till Srf konsulternas skräddarsydda endagsutbildning i engelska med inriktning lön. 
Engelska för lönekonsulter 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 6 tim

Lön

Lön: 6 tim
Arbetar du med löner och kommunicerar på engelska i din yrkesroll eller har du gått kursen ”Engelska för lönekonsulter 1” och vill bredda din språkliga kompetens ytterligare? Under den här kursdagen fortsätter du att utveckla din muntliga och skriftliga affärskommunikation inom löneområdet. 
Systemförvaltning lön
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 6 tim

Lön

Lön: 5 tim
Lön är en ständig process. Den här kursen ger dig goda kunskaper om hur du som systemansvarig inom lön kan utvecklas i din yrkesroll och arbeta proaktivt med systemleverantörerna. 
Lönesystem – byta eller behålla?
Har du rätt system för din verksamhet och använder du det till dess fulla potential? Möter systemet framtidens behov kring AGI och GDPR? Det finns många viktiga frågor att ställa kring sitt systemstöd. 
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. 
SALK Introduktion onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisning

Övrigt: 2 tim

Lön

Lön: 2 tim
Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och som en introduktion till SALK finns denna onlinekurs som innehåller teori, interaktiva övningar och självtester.