Lönekurser

Jobbar du med lönehantering är det viktigt att hålla dig uppdaterad på förändringar i lagar och regelverk med en bra lönekurs. Det krävs specialistkunskaper för att lönerna ska bli rätt och det finns goda möjligheter att utvecklas inom löneområdets många kunskapsområden. Lönekurser inom allt från grundläggande lönehantering, personalförmåner, sjuklön och semesterlön till löneväxling och skrivcoaching för lönekonsulter.

Filtreringsalternativ

Välj ett annat ämnesområde

Rekommenderad studieväg för dig som jobbar med lön - se vår kursplan
Inget resultat.
Kollektivavtal
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 3,5 tim
I Sverige finns flera hundra varianter av kollektivavtal, vilket innebär många detaljer att hålla reda på. Under den här kursen går vi igenom de vanligaste avtalen.
Lönehantering 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim
En kurs för dig som är ny på lön och vill lära dig grunderna inom lönehantering. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i såväl löneberäkning som löneadministration. 
Lönehantering 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim
En grundläggande lönehanteringskurs som ger dig goda kunskaper i löneberäkning och löneadministration.
Arbetsrätt
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 12 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
Kurs i arbetsrätt är anpassad för dig som är lönekonsult. Den ger dig kunskap och trygghet i ditt arbete och hjälper dig att undvika fel som kan leda till höga och onödiga kostnader. Du får en gedigen genomgång där teori varvas med inslag av praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.
Arbetsrätt fördjupning
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 12 tim

Lönekonsult

Lön: 12 tim
En kurs som fördjupar dina kunskaper i arbetsrätt och gör dig mera säker på hur du ska hantera olika arbetsrättsliga frågor. Under kursen diskuterar vi bland annat konkreta situationer kopplade till din vardag.
Ekonomi för lönekonsulter
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6,5 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
För den framtida lönekonsulten är det en nödvändighet att behärska grunderna i ekonomi eftersom den moderna löneprocessen förutsätter förståelse för samverkan mellan ekonomi och lön.
Lön – skatter och avgifter
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 7 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Med nya rapporteringsmetoder och förändrat arbetssätt i löneprocessen behöver du ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande preliminära skatteavdrag och sociala avgifter.   
Lönehantering 3
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 5 tim
Lönehantering 3 är en kurs för dig som jobbat med lön ett antal år och som redan har goda kunskaper i yrket. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i lönehantering vad gäller föräldraledighet, sjuklön, semester och annan ledighet.
Lönehantering 4
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 14 tim

Lönekonsult

Lön: 11 tim
Lönehantering 4 är en avancerad kurs för dig som arbetat flera år med löneadministration och som redan har goda kunskaper i yrket. 
Nyhetsveckan på Cypern
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Redovisning: 14 tim
Skatt: 10 tim
Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 2 tim
Nyhetsveckan är en av våra mest populära kurser med aktuellt inom redovisning, skatt/moms och lön.
Personalförmåner
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 7 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Kursen Personalförmåner ger en inblick i de komplexa regelverk som reglerar förmånsrätten och specifika personalförmåner. Kursen behandlar alla förmånsområden, men sätter fokus på de skatterättsliga principer som gäller på förmånsområdet samt på de vanligen förekommande förmånerna.
Representation och löneväxling
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Representationsreglerna har ändrats 2017. Otydliga lagregler medför att svar får sökas i rättspraxis. Få en ordentlig genomgång med mycket praktiska exempel från verkligheten under denna effektiva kurs. Löneväxling kan innebära att den anställde tjänar stora pengar samtidigt som arbetsgivaren har en oförändrad kostnad. Med rätt kunskap kan du bedöma de skatterättsliga reglerna för både arbetsgivare och anställda samt hur förmånerna påverkar löneuträkningen.
Resor och traktamenten
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 4 tim
Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 6 tim
Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är komplicerade och det finns många fallgropar. Oklarheter och felhantering kan få stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som anställda. Fördjupa dina kunskaper och lär dig regelverket i den här påbyggnadsutbildningen.
Semesterhantering och semesterlagen
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Intermittent arbete, arbete del av år och byte av semesterprinciper är några av de utmaningar du möter vid hantering av semester. Fördjupa dina kunskaper och var förberedd för att hitta de bästa lösningarna.
Engelska för lönekonsulter 1
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 6,5 tim
Arbetar du med löner och behöver kommunicera på engelska i din yrkesroll? Har du behov av att lära dig engelska fraser och begrepp inom löneområdet? Då är du varmt välkommen till Srf konsulternas skräddarsydda endagsutbildning i engelska med inriktning lön. 
Engelska för lönekonsulter 2
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 6,5 tim
Arbetar du med löner och kommunicerar på engelska i din yrkesroll eller har du gått kursen ”Engelska för lönekonsulter 1” och vill bredda din språkliga kompetens ytterligare? Under den här kursdagen fortsätter du att utveckla din muntliga och skriftliga affärskommunikation inom löneområdet. 
SALK 2.0 – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 2,5 tim

Lönekonsult

Lön: 2,5 tim
Srf konsulternas målsättning är att vara lönebranschens organisation för kvalitetssäkring via intressebevakning, auktorisation och standards. 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och som en introduktion till SALK finns denna onlinekurs som innehåller teori, interaktiva övningar och självtester.  
Semester – ledighet och betalning – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 0,5 tim
Semester är väl ofta förknippat med härliga tider! Men för dig som jobbar med löneuppdrag gäller dessutom att ha hög kompetens kring de regler som gäller vid betalning och ledighet.I den här mikrokursen får du som hanterar löneuppdrag vägledning inom de absolut viktigaste och mest grundläggande semesterfrågorna. Kursämne framröstat av redovisningsbranschen
Systemförvaltning lön
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 6 tim

Lönekonsult

Lön: 5,5 tim
Löneprocessen upprepas varje månad, tolv gånger per år. Denna dag ger dig både en struktur på lönearbetet och systemförvaltningens roll och därmed också kännedom om vad som påverkar ett önskat resultat.
AGI 1 – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Skatt: 0,5 tim

Lönekonsult

Lön: 0,5 tim
Med hjälp av vår mikrokurs om AGI skaffar du snabbt och enkelt en grundläggande förståelse för hur AGI kommer att påverka löneprocessen.
AGI 2, så påverkas löneprocessen – onlinekurs
Ger aktualitetstimmar

Redovisningskonsult

Övrigt: 3 tim

Lönekonsult

Lön: 3 tim
AGI utmanar våra tidigare inarbetade löneprocesser. Rapporteringen ser nu annorlunda ut och som en följd av detta ställs krav på förändrade rutiner både inför och efter rapportering. I den här onlinekursen tittar vi närmare på de centrala frågeställningarna och hur du hanterar dessa förändringar.
Auktorisationsdag Lön
Välkommen till finaldagen för din auktorisation! Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa kollegor i branschen och skapa nätverk. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen Lön.
Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Lön
En bra förberedelse för dig som ska genomföra Auktorisationsexamen Lön. Vi går igenom exempel på frågeställningar, ämnesområden och övriga praktiska frågor kring Digital Examen.
Onlinepaket
Skräddarsy ditt eget onlinepaket bestående av fem valfria onlinekurser till ett förmånligt paketpris. Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll och alltid tillgängligt gör att fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online.