Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 7 februari, 2023

Socialförsäkringen försvagas

Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i socialförsäkringen då de i någon mån är kopplade till prisbasbeloppet.

Läs mer
Publicerat 7 februari, 2023

Bristande åtgärder

Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta visar att nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet.

Läs mer
Publicerat 7 februari, 2023

KU för elstöd

Kontrolluppgift ska varken lämnas för elstöd som betalats ut till elanvändare eller om näringsbidrag i form av elstöd har betalats ut till elanvändare.

Läs mer
Publicerat 7 februari, 2023

HFD begär förhandsavgörande från EU

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begär förhandsavgörande från EU-domstolen för klargörande av mervärdesskattedirektivet vid laddning av elfordon via laddningsstation.

Läs mer
Publicerat 2 februari, 2023

Skattereduktion för inventarieköp under 2021

Skatteverket gör ett förtydligande gällande skattereduktion för inventarieköp under 2021 och hur utgifter under tidigare år som är hänförliga till inventarieanskaffningen ska hanteras.

Läs mer
1 2 3 175
 
13
feb
13 feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender