Sök ny kurs

Fastigheter – redovisning, skatt och moms

På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv

 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
DISTANS 7 nov 2022  (Sista anmälningsdag 7 okt 2022)
Ordinarie pris: 6 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 300 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Pia Hedberg
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstid  09.00 - 17.00       

Digital kursdokumentation hämtas på Mina sidor under rubriken Mina bokade kurser.

KURSDOKUMENTATION - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.
DU BEHÖVER – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
NÄRVARO/FÖR- OCH EFTERNAMN - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
PÅSLAGEN KAMERA - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
ANSLUTA TILL ZOOM - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
ALTERNATIV ZOOM-APP - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
LJUD-/BILDTEST - Testa Zoom här: https://zoom.us/test. Du kan också kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
VÄNTRUM - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
TITTA TILLSAMMANS MED ANDRA BOKADE DELTAGARE - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.
SUPPORT - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99
ANSLUTNINGSLÄNK - Skickas ett par dagar innan kursstart.
INSTRUKTIONSVIDEO -Se hur man ansluter till våra kurser i Zoom KLICKA HÄR


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
STOCKHOLM 7 nov 2022  (Sista anmälningsdag 7 okt 2022)
Ordinarie pris: 6 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 300 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Pia Hedberg
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider: Kl 0900 - 1700 Kaffe och smörgås från kl 0830

Digital kursdokumentation hämtas på Mina Sidor under rubriken Mina bokade kurser. Ingen tryckt dokumentation delas ut. 

Kaffe och lunch ingår. Eventuell specialkost meddelas senast 5 dagar innan kursstart till


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Fastigheter – redovisning, skatt och moms

Fastighetsutrednings förslag rörande paketering av fastigheter och det nya aktiveringsförbudet i K2 rörande utgifter inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet är självklart saker vi diskuterar under dagen.

Den här kursen ger dig kunskaper för att i god tid kunna identifiera de problem, inom redovisning, skatt och moms, som kan uppkomma för ett företag som äger en fastighet och hur du löser dem på bästa sätt. Vi går igenom ett antal praktiska exempel på vad olika händelser får för effekter i redovisningen enligt K2/K3.

Kursinnehåll

 • Vad kan aktiveras under uppförandet – redovisning/skatt
 • Komponentuppdelningens betydelse för beskattningen
 • Komponentavskrivningar
 • Vilka tilläggsupplysningar är obligatoriska i årsredovisningen.
 • Avdragsrätt för ingående moms under uppförande
 • Vad ska aktiveras vid renovering – redovisning/skatt
 • Vilka renoveringskostnader får bolaget avdrag för
 • Nya fastighetsbegreppet ur ett momsperspetkiv
 • Momsproblematik vid blandad verksamhet
 • Byggmästarsmitta
 • Uttagsbeskattning på eget arbete
 • Paketering inför försäljning – vad gäller nu och vad kan gälla sedan?
 • Hantering av mäklararvode

En praktisk tillämpning av reglerna för redovisning, skatt och moms

För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar, samt företagsbeskattning och moms. Vi följer en fastighet från uppförandet, förvaltning, renovering och försäljning ur såväl ett redovisnings- som skatterättsligt och momsrättsligt perspektiv. Vi kommer lyfta fram de skillnader som finns mellan de redovisningsrättsliga lösningarna i K3 och K2, samt på vilket sätt de skiljer sig från de skattemässiga reglerna. Speciell fördjupning kommer att ske inom vissa områden, exempelvis hantering av moms under uppförandet, komponentuppdelning, när en fastighet betraktas som såld och hantering av mäklararvode.

Praktiska exempel

Kursen bygger på att vi beskriver ett antal verkliga händelser som typiskt sett inträffar under den tidscykel som ett företag äger en fastighet. Vi analyserar vilka effekter dessa händelser får för bolagets redovisning i K3 och K2 miljö samt vilka effekter som uppkommer för bolagets skatte- och momssituation.

Kursmål

Vår förhoppning är att du efter avslutad kurs ska kunna agera proaktivt och i god tid kunna identifiera de problem som kan uppkomma för ett företag som äger en fastighet. Vi tror också att du ska kunna utgöra en naturlig samtalspart för företagets företrädare och kunna hantera dessa svårigheter på ett bra sätt.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs förutsätter relativt goda kunskaper i årsredovisningslagen och skatterätt. Deltagarna bör även ha relativt goda kunskaper på momsområdet. Kursen vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller skattekonsult

Ingår

Digital kursdokumentation ingår. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

 
Välj kurstillfälle
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender