Sök ny kurs

Fastigheter – redovisning, skatt och moms

På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv

 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Revisor
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
STOCKHOLM 9 nov 2020  (Sista anmälningsdag 30 okt 2020)
Ordinarie pris: 5 900 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Pia Hedberg
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Tändstickspalatset, Kapitel 8
Västra Trädgårdsgatan 15
Stockholm

Praktisk info:

OBS - Ändrat kurslokal till Tändstickspalatset - Kapitel 8, Västra Trädgårdsgatan 15 - OBS

Kurstider: Kl 0900 - 1700 Kaffe och smörgås från kl 0830

Kursdokumentation, kaffe och lunch ingår.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
LIVESÄNT KLASSRUM 9 nov 2020  (Sista anmälningsdag 23 okt 2020)
Ordinarie pris: 5 900 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 000 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom, Pia Hedberg
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Livesänt klassrum

Praktisk info:

Kurstid  09.00 - 17.00

Din kursdokumentation hämtar du via Mina sidor - kursportfölj - Kommande/Pågående kurser. Boken Srf Redovisning 2020 används flitigt under kursen. Den finns att laddas ned som pdf om du inte redan har den.

Zoom anslutningslänk får du i separat mejl från Srf Utbildning, 3 dagar innan kurstillfällets start.

För att delta på kursen behöver du en dator eller surfplatta med ljud och kamera. Vi rekommenderar dator för att du ska få ut det mesta av kursen.

När du loggar in i Zoom, använd ditt för- och efternamn, för att vi ska kunna registrera att du har deltagit och därmed bli tilldelad aktualitetstimmar och hämta intyg.

När du ansluter till kursen hamnar du först i ett väntrum. Alla deltagare blir insläppta i kursen då den startar. 

Du ansluter till Zoom i en webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari. Vi rekommenderar Chrome.

Alternativt kan du ladda ner Zoom-appen. Det gör du här: https://zoom.us/download

Testa gärna ljudet på din enhet innan kursstart. Det kan du göra genom att spela upp valfritt youtube klipp.

Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 010-483 80 32.Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Fastigheter – redovisning, skatt och moms

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Fastighetsutrednings förslag rörande paketering av fastigheter och det nya aktiveringsförbudet i K2 rörande utgifter inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet är självklart saker vi diskuterar under dagen.

Den här kursen ger dig kunskaper för att i god tid kunna identifiera de problem, inom redovisning, skatt och moms, som kan uppkomma för ett företag som äger en fastighet och hur du löser dem på bästa sätt. Vi går igenom ett antal praktiska exempel på vad olika händelser får för effekter i redovisningen enligt K2/K3.

Kursinnehåll

 • Vad kan aktiveras under uppförandet – redovisning/skatt
 • Komponentuppdelningens betydelse för beskattningen
 • Komponentavskrivningar
 • Vilka tilläggsupplysningar är obligatoriska i årsredovisningen.
 • Avdragsrätt för ingående moms under uppförande
 • Vad ska aktiveras vid renovering – redovisning/skatt
 • Vilka renoveringskostnader får bolaget avdrag för
 • Nya fastighetsbegreppet ur ett momsperspetkiv  
 • Momsproblematik vid blandad verksamhet 
 • Byggmästarsmitta
 • Uttagsbeskattning på eget arbete
 • Paketering inför försäljning – vad gäller nu och vad kan gälla sedan?
 • Hantering av mäklararvode

En praktisk tillämpning av reglerna för redovisning, skatt och moms

För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar, samt företagsbeskattning och moms. Vi följer en fastighet från uppförandet, förvaltning, renovering och försäljning ur såväl ett redovisnings- som skatterättsligt och momsrättsligt perspektiv. Vi kommer lyfta fram de skillnader som finns mellan de redovisningsrättsliga lösningarna i K3 och K2, samt på vilket sätt de skiljer sig från de skattemässiga reglerna. Speciell fördjupning kommer att ske inom vissa områden, exempelvis hantering av moms under uppförandet, komponentuppdelning, när en fastighet betraktas som såld och hantering av mäklararvode.

Praktiska exempel 

Kursen bygger på att vi beskriver ett antal verkliga händelser som typiskt sett inträffar under den tidscykel som ett företag äger en fastighet. Vi analyserar vilka effekter dessa händelser får för bolagets redovisning i K3 och K2 miljö samt vilka effekter som uppkommer för bolagets skatte- och momssituation.

Kursmål

Vår förhoppning är att du efter avslutad kurs ska kunna agera proaktivt och i god tid kunna identifiera de problem som kan uppkomma för ett företag som äger en fastighet. Vi tror också att du ska kunna utgöra en naturlig samtalspart för företagets företrädare och kunna hantera dessa svårigheter på ett bra sätt.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs förutsätter relativt goda kunskaper i årsredovisningslagen och skatterätt. Deltagarna bör även ha relativt goda kunskaper på momsområdet. Kursen vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller skattekonsult

Ingår

Kursdokumentation, kaffe och lunch.

 
Välj kurstillfälle
26
okt
26 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender